Privacy 11 September 2017

Privacy statement en Cookieverklaring

Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid  geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu Services.

Flexx4Nu Services is onderdeel van HelloFlex People. De HelloFlex People en Flexx4Nu Services erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en websites die door HelloFlex People of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen worden aangeboden (gezamenlijk de “Diensten” van HelloFlex people). Wanneer het nodig is om ons Privacybeleid meer specifiek toe te lichten, plaatsen wij op de website ook nog afzonderlijke privacymededelingen, waarin wordt beschreven hoe bepaalde diensten omgaan met persoonlijke informatie.

Mocht je vragen hebben over dit Privacybeleid, dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@flexx4nu.nl .

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

 • Door jouw verstrekte informatie Wanneer je je aanmeldt voor een HelloFlex people-account of een andere HelloFlex people-dienst of -actie waarvoor registratie nodig is, vragen wij je om persoonlijke informatie te verstrekken (bijv. jouw naam, e-mailadres en een wachtwoord). Voor bepaalde diensten vragen wij ook creditcard- of andere bankinformatie, die wij in versleutelde vorm bewaren op veilige servers. Het is mogelijk dat wij de informatie die je voor jouw account opgeeft, combineren met informatie van andere diensten van HelloFlex people of van derden om het gebruiksgemak voor je te vergroten en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Bij bepaalde diensten kunnen wij je de mogelijkheid bieden om aan te geven dat je niet akkoord gaat met het combineren van dergelijke informatie (“opt-out”).
 • Cookies Bij jouw bezoek aan Flexx4Nu sturen wij een of meer “cookies” – bestandjes met een reeks karakters – naar je computer waarmee je browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor slaan we gebruikersinstellingen op en houden we ontwikkelingen in gebruikersgedrag bij, bijvoorbeeld hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Je kunt jouw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties en diensten van Flexx4Nu people niet goed functioneren als je cookies weigert.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt FLEXXNU?

Functionele cookies

FLEXX4NU maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt FLEXX4NU gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan FLEXX4NU  verstrekt. FLEXX4Nu krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. FLEXX4NU maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics, Google Tag Manager .en Google Adwords

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:

 1. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.
 2. We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
 3. Je IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld.
Tracking cookies

FLEXX4NU maakt op de Website gebruik van cookies van derde partijen die jou op basis van je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Derde partijen zijn Facebook , Instagram, Google Adwords en LinkedIn 

Via de website wordt een cookie op jouw Apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om jouw Apparaat te herkennen als je na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor FLEXX4NU om jou op die andere website advertenties en vacatures  te tonen.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door FLEXX4NU alleen gebruikt om je ook op andere websites onze advertenties en vacatures te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan HelloFlex People voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

 • Log-informatie Wanneer je gebruik maakt van diensten van Flexx4Nu slaan onze servers automatisch informatie op die je browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals zoekvraag, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van jouw zoekvraag en een of meer cookies die jouw browser kunnen identificeren.
 • Correspondentie Wanneer je een e-mail of ander bericht aan Flexx4NU stuurt, kunnen wij die berichten bewaren om jouw vragen te verwerken en te beantwoorden en om onze diensten te verbeteren.
 • Gelieerde sites Sommige van onze diensten bieden wij in samenwerking met andere websites aan. Persoonlijke informatie die je aan die sites verstrekt, kan aan Flexx4Nu worden doorgestuurd om de betreffende dienst te kunnen leveren. Wij verwerken dergelijke informatie overeenkomstig dit Privacybeleid. Het kan zijn dat de gelieerde sites een ander privacybeleid voeren. Wij raden je aan om dat door te lezen.
 • Links Flexx4Nu kan links zodanig presenteren dat wij kunnen bijhouden of deze links zijn aangeklikt. Wij gebruiken deze informatie om de kwaliteit van onze Diensten te verbeteren.
 • Andere sites Dit Privacybeleid is van toepassing op websites en diensten die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Flexx4Nu Wij oefenen geen controle uit op de sites die bij onze diverse diensten worden weergegeven als zoekresultaten of links. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op je computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van je vragen. Flexx4Nu verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor de doeleinden die staan beschreven in het toepasselijke Privacybeleid en/of de privacymededeling met betrekking tot specifieke diensten. Naast de reeds genoemde, valt onder deze doelstellingen ook: o het aanbieden van onze producten en diensten aan gebruikers, met inbegrip van het tonen van informatie op maat;
  • controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, te beschermen en te verbeteren;
  • zorgen dat ons netwerk technisch goed functioneert; en
  • het ontwikkelen van nieuwe diensten.
  • Flexx4Nu verwerkt persoonlijke informatie op onze servers. Wij kunnen persoonlijke informatie verwerken om onze eigen diensten te verlenen.
  • Indien wij je toestemming hebben. Voor het delen van gevoelige persoonlijke informatie vragen wij altijd jouw uitdrukkelijke toestemming.
  • Indien wij dergelijke informatie aan onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde bedrijven of personen verstrekken om namens ons persoonlijke informatie te verwerken. Wij eisen van deze partijen dat zij dergelijke informatie verwerken volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met dit Privacybeleid en eventuele andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
  • Indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de toegang tot of het gebruik, de bewaring of de openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan eventuele toepasselijke wet- of regelgeving, een juridische procedure of een verzoek van een overheidsinstantie, (b) toe te zien op de naleving van de geldende gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke overtredingen daarvan, (c) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) voor zover wettelijk vereist of toegestaan, de rechten, eigendom of veiligheid van HelloFlex group, haar gebruikers of het publiek te beschermen tegen dreigende schade.
  • Indien HelloFlex people betrokken raakt bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van haar hele vermogen of een deel daarvan, zullen wij dit bekendmaken voordat er persoonlijke informatie wordt overgedragen en deze onder een ander privacybeleid komt te vallen.
 • Keuzemogelijkheden met betrekking tot persoonlijke informatie Wanneer je je aanmeldt voor een bepaalde dienst waarvoor registratie nodig is, vragen wij je om persoonlijke informatie te verstrekken. Indien wij deze informatie op een andere wijze gebruiken dan voor het doel waarvoor deze werd verzameld, zullen wij je daarvoor vooraf om toestemming vragen. Indien wij je vragen persoonlijke informatie te mogen gebruiken voor andere doeleinden dan in dit Privacybeleid en/of in de specifieke privacymededelingen staan beschreven, zullen wij je een doeltreffende manier bieden om het gebruik van persoonlijke informatie voor die andere doeleinden te weigeren (“opt-out”). Wij zullen geen gevoelige informatie verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan in dit Privacybeleid en/of in de specifieke privacymededelingen staan beschreven, tenzij je daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt weigeren om persoonlijke informatie op te geven voor een bepaalde Flexx4Nu/ HelloFlex people-dienst, maar dan zal het wellicht niet mogelijk zijn om die dienst aan je te leveren.
 • Het delen van informatie Uitsluitend in de volgende limitatieve omstandigheden deelt HelloFlex people / Flexx4Nu persoonlijke informatie met andere bedrijven of personen buiten HelloFlex people:
  • Wij kunnen bepaalde stukjes geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie met derden delen. Zulke informatie is niet herleidbaar tot jouw persoon. Mocht je nog vragen hebben over het beheer of gebruik van persoonlijke gegevens, dan kun je via het onderstaande adres contact met ons opnemen.
 • Informatiebeveiliging Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Deze maatregelen omvatten interne evaluaties van onze methoden voor gegevensverzameling, -opslag en -verwerking en onze beveiligingsmaatregelen, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop wij persoonlijke gegevens opslaan. De toegang tot persoonlijke informatie is voorbehouden aan werknemers, opdrachtnemers en agenten van HelloFlex people die van dergelijke informatie op de hoogte moeten zijn om onze diensten te kunnen verlenen, uitbouwen of verbeteren. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en kunnen bij schending daarvan te maken krijgen met disciplinaire maatregelen, met inbegrip van contractbeëindiging en strafrechtelijke vervolging.
 • Integriteit van gegevens HelloFlex people / Flexx4Nu verwerkt persoonlijke informatie uitsluitend voor die doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in overeenstemming met dit Privacybeleid of eventuele privacymededeling voor een specifieke dienst. Wij evalueren onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om te waarborgen dat wij uitsluitend die persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. Wij ondernemen alle redelijke stappen om te zorgen dat de door ons verwerkte persoonlijke informatie juist, volledig en actueel is, maar wij zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren indien dat nodig is.
 • Toegang tot en bijwerking van persoonlijke informatie Wanneer je gebruik maakt van Flexx4Nu/ HelloFlex people-diensten, spannen wij ons te goeder trouw in om je toegang tot jouw persoonlijke informatie te verschaffen en deze gegevens ofwel te corrigeren indien ze onjuist zijn, ofwel op jouw verzoek te verwijderen indien het wettelijk of voor legitieme bedrijfsdoeleinden niet langer vereist is om deze te bewaren. Alvorens dergelijke verzoeken te verwerken, vragen wij de gebruiker om zichzelf en de te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen informatie te identificeren, en wij kunnen weigeren om verzoeken te verwerken die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of uitzonderlijk lastig uitvoerbaar zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op backup-tapes bevindt), of waartoe toegang verder niet noodzakelijk is. Wanneer wij de mogelijkheid bieden om informatie in te zien en te corrigeren, leveren wij deze dienst altijd kosteloos, tenzij dat onevenredig veel inspanning zou vereisen. Voor sommige van onze diensten gelden andere procedures voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonlijke informatie van gebruikers. De details van deze procedures zijn te vinden in de specifieke privacymededelingen of FAQ’s ten aanzien van deze diensten.
 • Handhaving HelloFlex group onderzoekt geregeld of dit Privacybeleid wordt nageleefd. Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid of de wijze waarop HelloFlex group met persoonlijke informatie omgaat, kun je altijd kenbaar maken door contact met ons op te nemen via salesaanvragen@helloflex.com of te schrijven naar HelloFlex group, Julianalaan 1, 1213 AP, Hilversum, Nederland. Wanneer wij op dit adres formele, schriftelijke klachten ontvangen, is het beleid van HelloFlex group om met de betreffende gebruiker contact op te nemen over zijn of haar problemen. Wij zullen onze medewerking verlenen aan de betrokken bevoegde instanties, inclusief plaatselijke privacy toezichthouders, om een oplossing te vinden voor klachten over de overdracht van persoonlijke gegevens die niet tussen HelloFlex group en betrokkene zelf kunnen worden opgelost.
 • Wijzigingen in dit beleid Wij wijzen erop dat dit Privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Daarbij zullen wij jouw rechten op grond van dit Privacybeleid niet zonder jouw expliciete toestemming inperken, en wij verwachten dat de meeste van dergelijke wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zijn. Desondanks zullen wij alle wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als het om significante wijzigingen gaat, zullen wij deze op een meer opvallende manier bekendmaken (inclusief, voor bepaalde diensten, een kennisgeving van beleidswijzigingen per e-mail). De versie van dit Privacybeleid zal steeds bovenaan de pagina worden aangeduid door middel van de ingangsdatum. Verder zullen wij eerdere versies van dit Privacybeleid in een archief opslaan zodat deze door je kunnen worden geraadpleegd

PRIVACY STATEMENT FLEXX4NU PERSONEELSDIENSTEN

. Inleiding

Flexx4nu personeelsdiensten(hier verder Flexx4nu te noemen) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar  opdrachtgevers en werkzoekende, uitzendkrachten, payrollkrachten en door haar te bemiddelen zelfstandigen. Flexx4nu heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Flexx4nu behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft zij je inzicht in hoe zij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

.Wie zijn wij

Flexx4nu (HelloFlex People) verzorgt de personeels- en salarisadministratie en het  juridisch werkgeverschap voor personeelsintermediairs. Hiervoor sluit ze arbeidsovereenkomsten met flexwerkers  en voert deze uit.

 

Flexx4nu is voor wat betreft deze dienstverlening verantwoordelijke en HelloFlex People Verwerker in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Flexx4nu  is zelf verantwoordelijk voor de kandidaat- en opdrachtgeversgegevens en verwerkt deze gegevens zelfstandig.

 

Zie onderaan dit document voor aanvullende bedrijfsgegevens

Technische informatie

Als je onze HelloFlex People portal en vacaturesite bezoekt worden er op beperkte schaal cookies gebruikt om het gebruiksgemak te vergroten. Daarnaast gebruiken we Google analytics om analyses te kunnen doen om de website te verbeteren. Het gebruik hiervan vindt plaats conform de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Op grond waarvan verwerken wij jouw persoonsgegeven?

Je gegevens worden door jouw Flexx4nu aan HelloFlex People verstrekt. Hierover ben je door je personeelsintermediair op de hoogte gesteld.

 

Verwerking kan plaatsvinden omdat:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van de (uitzend-)overeenkomst;
 • Dit nodig is om wettelijke verplichtingen uit te voeren;
 • Dit nodig is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HelloFlex People (of van een derde), waarbij we altijd rekening houden met jouw privacybelangen en deze zwaarder laten wegen.
 • Je hiervoor specifiek toestemming hebt verleend;
 • Dit nodig is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Flexx4nu gebruikt jouw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 

 • Om een arbeidsovereenkomst af te sluiten en te onderhouden;
 • Om gewerkte uren te registreren en te verwerken;
 • Om je (een gebruiksvriendelijke) toegang te bieden tot de portal HelloFlex;
 • Om verzuim en re-integratieverplichtingen na te komen;
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Om – daar waar nodig – jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder training, opleiding en testen.
 • Om managementdoeleinden te realiseren waaronder het verzorgen van managementinformatie, interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Om kwaliteitsdoeleinden te realiseren waaronder certificering.
 • Om evt. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Om naleving van wet- en regelgeving te realiseren, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 • Om opdrachten te bevestigen en uren te accorderen, door opdrachtgever.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Flexmedewerker:

 • NAWTE;
 • Administratie-nummer;
 • Geslacht;
 • Functie;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • CV, inclusief werkervaring en opleiding;
 • Diploma’s en certificaten;
 • Kopie paspoort/ID;
 • Burger service nummer;
 • Nationaliteit en taal;
 • Pasfoto;
 • Beschikbaarheidsgegevens;
 • Verblijfsvergunning en werkvergunning;
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • Correspondentie met uitzendkrachten;
 • Beoordelingen en evaluaties;
 • Uitzendovereenkomst (met verschillende bijlagen en addenda) inclusief fase-indeling;
 • Financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer, salaris-afspraken, inhoudingen daarop en vergoedingen, loonafrekeningen, jaaropgaves, loonheffingsformulieren;
 • Kopie rijbewijs;
 • Gegevens over bruikleen of lease;
 • Handtekening;
 • Gegevens ziekmeldingen;
 • Burgerlijke staat;
 • Verlofgegevens;

Opdrachtgevers/contactpersonen:

 • NAWTE contactpersoon;
 • factuurgegevens;

ZZP:

 • NAWTE;
 • CV
 • BTW-nummer;
 • KVK;

Intermediair:

 • NAWTE contactpersoon;
 • factuurgegevens;
 • Inloggegevens      Derden

Flexx4Nu  kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden, waaronder o.a. belastingdienst, UWV, arbodiensten en pensioenfondsen. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

 

Flexx4Nu schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren waarbij ze zelf verantwoordelijk blijft voor deze verwerking. Denk aan software of hostingdienstverlening. Met deze bedrijven maakt HelloFlex People contractuele afspraken over de omgang met je persoonsgegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals eerder genoemd.

Je persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden doorgegeven buiten Nederland. Flexx4nu  heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Je rechten

Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de je toekomende en hieronder benoemde rechten kun je contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Je kunt ons op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij jouw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij je hiervan op de hoogte.

Verwerking van jouw gegevens beperken

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kun je een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van jouw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van jouw gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens indienen.

Wanneer wij verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken stellen we je  hiervan op de hoogte.

Recht om vergeten te worden

Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kun je een verzoek indienen van verwijdering van al jouw persoonlijke gegevens. Je kunt ons op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens verzoeken al jouw gegevens te verwijderen.

Je kunt daarnaast jouw eventueel verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure

Wij proberen jouw verzoeken, als genoemd in dit hoofdstuk, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan jouw verzoeken kan worden voldaan. Jouw verzoeken worden in het beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt.

Beveiliging

Flexx4nu doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is HelloFlex People met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn

Flexx4nu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in ieder geval conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Flexx4Nu, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen zie de contactgegevens hieronder.

Indien je het niet eens bent met het gebruik door Flexx4Nu van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan ons te melden. Ook kun je dit melden via j.wijngaarden@flexx4nu.nl

 

Wijzigingen

Flexx4nu behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen HelloFlex People en een betrokkene.

 

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens.

Flexx4nu Personeelsdiensten

 

Dries 19

6086AV Neer

06-53906422

j.wijngaarden@flexx4nu.nl

 

www.flexx4nu.nl

 

Voor vragen over privacy, het uitoefenen van de rechten of  het melden van datalek.