recruitment proces outsourcing

WAT BETEKENT RECRUITMENT PROCES OUTSOURCING

Dit  betekent het uitbesteden van werkzaamheden op het vlak van recruitment aan een externe medewerker, bijvoorbeeld een freelance recruiter. Het inhuren van een externe recruiter is een veel gekozen optie om een tijdelijk tekort aan recruitmentcapaciteit op te vangen. Het uiteindelijke doel is het oplossen van een wervingsprobleem.

OPERATIONELE, TACTISCHE OF STRATEGISCHE INVULLING

De werkzaamheden kunnen worden ingedeeld op operationeel, tactisch of strategisch niveau. Het invullen van vacatures is een grotendeels operationele taak. Het aanscherpen van recruitmentprocessen is een voorbeeld van een meer tactische aangelegenheid. Bij strategisch recruitment gaat het onder meer om het neerzetten van een recruitment-aanpak, een employer branding campagne of het formuleren van een employer value proposition (EVP).

recruitment proces outsourcing  wordt bijvoorbeeld ingezet voor:

 • Het vervangen van een (corporate) recruiter of HR-medewerker bij ziekte- of zwangerschapsverlof.
 • Het op flexibele basis versterken van het recruitment team of de HR-afdeling bij een groot aantal openstaande vacatures – de welbekende piek.
 • Het invullen van specialistische functies of rollen in schaarse beroepsgroepen.
 • Het opzetten van een recruitmentteam of –afdeling.
 • Het optuigen en implementeren van een recruitmentstrategie.

WERVINGSPROBLEEM: VEEL OPENSTAANDE VACATURES EN TRAGE PROCESSEN

Je doet een beroep op me omdat jouw organisatie moeite heeft met het invullen van vacatures  of omdat recruitmentprocessen niet soepel zijn ingericht. Wanneer ik als tijdelijke recruiter voor jou aan de slag ga, beschik je over een tijdelijke corporate recruiter.

Ik voer mijn werk deels bij jou op locatie uit (in-house dus). De meeste werkzaamheden in dat kader zijn operationeel: de focus ligt op het binnen afzienbare tijd invullen van openstaande vacatures (circa 2 tot 5 in aantal).

Tegelijkertijd ontkom je niet aan mijn professionele bemoeienis met interne processen. Succesvol werven houdt in: beweging creëren aan twee kanten, binnen en buiten de organisatie.

Natuurlijk gaan we aan de slag met gerichtere vacatureteksten en job marketing (buitenkant), maar dit is zinloos als we niet ook werk maken van het benaderen van jouw kandidaat als klant en het kritisch tegen het licht houden van functie-eisen (binnenkant). 

Succesvol werven in 9 stappen

 • Grondige intake
 • Doelgroep analsye
 • Engagement 
 • Content
 • Online Marketing
 • Update 
 • Preselectie
 • Gesprekken
 • Baan aanbod

EEN concrete aanpak van mijn werkwijze?